informacje udostępniane na wniosek


Zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U. Nr 112, poz 1198 ze zm.) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.

Wnioski o udostępnienie informacji publicznej należy kierować na adres:


Galeria Miejska bwa
ul. Gdańska 20
85-006 Bydgoszcz
 
 
Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku . Jeżeli jest to niemożliwe, należy powiadomić wnioskodawcę w tym terminie, o powodach opóźnienia w przekazaniu informacji oraz o nowym terminie, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące. Jeśli informacja może być przekazana niezwłocznie, w formie ustnej lub pisemnej, osoba występująca o informację nie składa pisemnego wniosku.

Ograniczenia dostępu do informacji publicznej:
- wynikają z zakresu i na zasadach określonych w przepisach o ochronie informacji    niejawnych oraz o ochronie innych tajemnic ustawowo chronionych,
- wynikają ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.

Odmowa udzielenia dostępu do informacji publicznej następuje w formie decyzji.
Odwołanie od decyzji rozpoznaje się w terminie 14 dni.
 
wniosek (31kB) word
 

metryczka


Wytworzył: Wacław Kuczma (11 czerwca 2012)
Opublikował: Ewa Szubarga (11 czerwca 2012, 08:53:24)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 6488