Status prawny


 
Galeria Miejska bwa  w Bydgoszczy jest samorządową instytucją kultury, posiada osobowość prawną. Organizatorem Galerii jest Miasto Bydgoszcz.
 
Działa na podstawie
1)  ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. nr 406)
2) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.Nr 127, poz.1940 z poźn. zm.)
3) aktu o utworzeniu oraz statutu nadanego przez organizatora

metryczka


Wytworzył: Rada Miasta Bydgoszczy (26 kwietnia 2000)
Opublikował: Ewa Szubarga (1 marca 2005, 09:23:49)

Ostatnia zmiana: Ewa Szubarga (12 kwietnia 2013, 13:29:14)
Zmieniono: wprowadzono zmianę ststutu

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 8896