Elektroniczna Skrzynka Podawcza  pozwala na doręczenie do instytucji pism podpisanych bezpiecznym podpisem elektronicznym w sposób zapewniający otrzymanie urzędowego poświadczenia przedłożenia (UPP). UPP jest dowodem doręczenia pisma, a widniejąca na nim data stanowi datę doręczenia.

 

Adres skrytki Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy na platformie ePUAP:

/BWA-Bydgoszcz/SkrytkaESP

 

W celu złożenia pisma do Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy konieczne jest posiadanie bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP.

 

Po zalogowaniu się do systemu, należy wpisać w oknie wyszukiwania znajdującym się na ekranie strony głównej nazwę: Galeria Miejska bwa

 

Wybierz kategorię  Sprawy ogólne>Pisma do urzędu>Pismo ogólne do podmiotu publicznego