W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych przez Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy

XML

Treść


 
Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679
z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dziennik Urzędowy UE, L 119/1 z 4 maja 2016 (zwanym dalej: RODO) informuję, że:

Administratorem Państwa danych osobowych jest Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy                      ul. Gdańska 20 85-006 Bydgoszcz
Państwa dane osobowe przetwarzane są wyłącznie w celu realizacji zadań statutowych na podstawie przepisów prawnych wskazanych w ogólnym rozporządzeniu o ochronie danych osobowych  art. 6 ust.1 lit. a,b,c,f  RODO (tj. zgody osoby, której dane dotyczą; realizacji umów, której stroną jest osoba, której dane dotyczą; wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze oraz  gdy przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających     z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora).
Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.
Dotyczące Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji przez Galerię Miejską bwa w Bydgoszczy, w tym profilowaniu.
Odbiorcami Państwa danych mogą być podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa oraz do Państwa danych mogą mieć dostęp  podmioty współpracujące z Galerią Miejską bwa     w Bydgoszczy  np.: firmy informatyczne, firmy prawnicze oraz podmioty świadczące usługi na rzecz administratora w związku z prowadzeniem monitoringu (w tym podmioty świadczące usługi w zakresie ochrony osób i mienia, dostawcy systemów CCTV)
Podane przez Państwa dane osobowe będą przechowywane w trakcie okresu współpracy  z Galerią Miejską bwa w Bydgoszczy oraz na potrzeby archiwizacji dokumentacji związanej ze współpracą według okresów wskazanych w przepisach szczegółowych.
W przypadku gdy Galeria Miejska bwa przetwarza dane osobowe na podstawie zgody, okres przetwarzania trwa do momentu wycofania zgody przez osobę , której dane dotyczą.
W przypadku, gdy Galeria Miejska bwa w Bydgoszczy przetwarza  dane osobowe na podstawie uzasadnionego interesu administratora danych okres przetwarzania trwa do momentu ustania ww. interesu lub do momentu  wniesienia sprzeciwu przez osobę, której dane dotyczą -  w sytuacjach gdy sprzeciw taki zgodnie z przepisami przysługuje.
 
Informujemy, że wyznaczony został  Inspektor Ochrony Danych Osobowych, z którym można się skontaktować w sprawach ochrony i realizacji swoich praw w zakresie danych osobowych. E-mail kontaktowy do Inspektora Ochrony Danych Osobowych:iod@galeriabwa.bydgoszcz.pl
Przysługuje Państwu, w odniesieniu do Państwa danych osobowych prawo do:
·         żądania od Administratora dostępu do danych osobowych,
·         żądania od Administratora sprostowania danych osobowych,
·         żądania usunięcia danych,
·         żądania ograniczenia przetwarzania danych,
·         wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych,
·         przenoszenia danych w zakresie określonym art. 20 Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych,
·         wniesienia skargi do Prezesa UODO w razie uznania, że przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy o ochronie danych.