W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób i towarów na potrzeby Galerii Miejskiej bwa.

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naZakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób i towarów na potrzeby Galerii Miejskiej bwa.

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawy1/2013

zamawiającyGaleria Miejska bwa w Bydgoszczy

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowaponiżej progów unijnych

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

postępowanie rozstrzygnięte


informacja o rozstrzygnięciu
 
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej zamieszczona na stronie internetowej Zamawiającego od dnia 01.02.2013r.
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn: Zakup w formie leasingu operacyjnego fabrycznie nowego samochodu do przewozu osób i towarów na potrzeby Galerii Miejskiej bwa – sprawa 1/2013
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych
(Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - dalej UPZP,: Zamawiający Galeria Miejska bwa, zawiadamia o :
 
1.      Wyborze oferty najkorzystniejszej tj. Oferty nr 1 złożonej przez :
Konsorcjum: Lider: Europejski Fundusz Leasingowy  S. A. ul. Orląt Lwowskich 1,
WROCŁAW  (53-605) Partner: Reiski Auto Sp. z o. o. ul. Fordońska 353,
(85-766) BYDGOSZCZ
 
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę 100,00 pkt, zgodnie z zastosowanym kryterium oceny ofert – najniższa cena 
 
Złożono 1 ważną ofertę.

2.  Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone: nie dotyczy
 
3.  Wykonawcach wykluczonych z postępowania: nie dotyczy
 
 
 
Wacław Kuczma
...................................
Podpis Kierownika Zamawiającego
 
 
 
 
 
 
  
SIWZ wraz z załącznikami
Załącznik nr 6 wymagane warunki samochodu oraz warunki leasingu

Załączniki