W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na remont węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie naRemont węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania w obiekcie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawy ZP 2/2012

zamawiającyGaleria Miejska bwa ul. Gdańska 20, 85-006 Bydgoszcz

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowao wartości poniżej kwoty określonej

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

postępowanie rozstrzygnięte


 
 
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej
opublikowana od dnia 31.08.2012 r
 
Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont węzła cieplnego oraz wewnętrznej instalacji  centralnego ogrzewania w obiekcie Galerii Miejskiej bwa w Bydgoszczy – nr sprawy 2/2012
 
Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) - dalej UPZP, Zamawiający Galeria Miejska bwa Bydgoszcz, z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Gdańskiej 20 zawiadamia o:
 
1. Wyborze oferty najkorzystniejszej tj. Oferty nr 1 złożonej przez:
NINIPPARO Sp. J. Pawłowski, Szubski, ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 A, 87-100 Toruń
  
 
Uzasadnienie wyboru: Najkorzystniejsza oferta niepodlegająca odrzuceniu, która uzyskała maksymalną liczbę 100,00 pkt,  zgodnie z zastosowanym kryterium oceny ofert – najniższa cena 
Złożono 3 ważne oferty
Numer oferty,  Nazwa (firma) i adres wykonawcy, Ilość pkt jaką  uzyskała oferta w  jedynym kryterium „cena”
    1.   NIPPARO Sp. J. Pawłowski, Szubski ul. M. Skłodowskiej-Curie 73 A,                                    87- 100  Toruń    -  100,00 pkt
    2.    Przedsiębiorstwo Wielobranżowe JARMONT Jrosław  Gackowski                              
          ul. Ks. Piotra Skargi 5/3, 85-018 Bydgoszcz  - 93,80 pkt
    3.   PROMAR Sp. z o. o. ul. Kościuszki 27 85-079 Bydgoszcz  -  95,47 pkt

 
 
2. Wykonawcach których oferty zostaną odrzucone: nie dotyczy
 
3. Wykonawcach którzy zostaną wykluczeni: nie dotyczy
 

Załączniki
przedmiary
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami 
Projekty Wykonawcze i SST wraz z rysunkami

ogłoszenie o zamówieniu

Załączniki

przedmiary zip, 167 kB
przedmiary zip, 167 kB