W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamówienia na na całodobową ochroną fizyczną obejmującą ochronę mienia znajdującego się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 20 – Galeria Miejska bwa wraz z jej zapleczem – nieruchomości jak i mienie ruchome znajdujące się w obiekcie wraz z prezentowanymi działami sztuki (sale wystawowe- dwa piętra, zaplecza sal wystawowych, holle, sala multimedialna, podcienia oraz trzypiętrowy biurowiec z piwnicami i teren przynależny do budynków Galerii) oraz ochrona Galerii Kantorek przy ul. Gdańskiej 3 realizowana poprzez monitoring radiowy.

XML

Treść

Szczegóły

zamówienie nana całodobową ochroną fizyczną obejmującą ochronę mienia znajdującego się w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 20 – Galeria Miejska bwa wraz z jej zapleczem – nieruchomości jak i mienie ruchome znajdujące się w obiekcie wraz z prezentowanymi działami sztuki (sale wystawowe- dwa piętra, zaplecza sal wystawowych, holle, sala multimedialna, podcienia oraz trzypiętrowy biurowiec z piwnicami i teren przynależny do budynków Galerii) oraz ochrona Galerii Kantorek przy ul. Gdańskiej 3 realizowana poprzez monitoring radiowy.

Status zamówieniarozstrzygnięte

nr sprawy1/2011

zamawiającyGaleria Miejska bwa

tryb zamówieniaprzetarg nieograniczony

wartość szacunkowawartość poniżej progów unijnych

termin składania ofert

Rozstrzygnięcie

rozstrzygnięty

INFORMACJA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY
 
Oznaczenie i nr postępowania:
 
„Całodobowa ochrona fizyczna obejmująca ochronę mienia  znajdującego się            w Bydgoszczy przy ulicy Gdańskiej 20 – Galeria Miejska bwa wraz z jej zapleczem – nieruchomości jak i mienie ruchome znajdujące się w obiekcie wraz z prezentowanymi działami sztuki (sale wystawowe- dwa piętra, zaplecza sal wystawowych, holle, sala multimedialna, podcienia oraz trzypiętrowy biurowiec  z piwnicami i teren przynależny do budynków Galerii) oraz  ochrona Galerii Kantorek  przy ul. Gdańskiej 3 realizowana  poprzez monitoring radiowy”  - ZP-1/2011
 
Zgodnie z art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (dalej Pzp, tj. Dz. U. z 2010 Nr 113, poz. 759 ze zm.) informuję, że w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na ochronę Galerii Miejskiej bwa           w Bydgoszczy dokonano wyboru najkorzystniejszej oferty.
 
W wyniku przeprowadzonego ww. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wybrano jako najkorzystniejszą ofertę nr 10 złożoną przez:
 
Agencję Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
ul. Saperów 184
85-539 Bydgoszcz
 
Uzasadnienie wyboru:
Zamawiający dokonał oceny i porównania złożonych ofert niepodlegających odrzuceniu. Na podstawie oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz kryterium oceny ofert ustalono, iż oferta nr 10 Agencji Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa odpowiada wszystkim wymogom określonym
w ustawie Pzp oraz w SIWZ i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu
o podane w SIWZ kryterium wyboru. Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG Sp. z o.o. Spółka Komandytowa za wykonanie przedmiotu zamówienia zaproponowała najniższą cenę wykonania zamówienia i uzyskała maksymalną liczbę 100 pkt.
 
W przedmiotowym postępowaniu zostało złożone 10 ofert.
 
 
Nr oferty   Firma (nazwa) lub nazwisko oraz          Liczba pkt w kryterium cena     Łączna punktacja
                 adres wykonawcy
 
1               SOEN Sp. z o.o.                                        63,15                                 63,15
                 ul. M.C. Skłodowskiej 6/7
                 86 - 300 Grudziądz
 
2               SZOGUN Sp. z o.o.                                    74,29                                 74,29
                 Usługi Ochrony Mienia i Detektywistyczne
                 Zakład Pracy Chronionej
                 ul. Wojska Polskiego 19A
                 85-171 Bydgoszcz
 
3               AJG Systemy Bezpieczeństwa Sp. z o.o.      54,76                                  54,76
                 ul. Łużycka 32
                 85-096 Bydgoszcz
 
4               Konsorcjum firm:                                     63,28                                   63,28
                 ARGUS Group 1 Sp z o.o.
                 ul. Łucka 15/1318
                 00-842 Warszawa
                 oraz
                 Agencja Ochrony ARGUS Sp z o.o. 
                 ul. Piłsudskiego 16B/5
                96-500 Sochaczew
 
5              Przedsiębiorstwo Wielobranżowe MICROS   79,64                                    79,64
                Józef Lipiński
                ul. Dąbrowa 20
                85-147 Bydgoszcz
 
6       Centralne Biuro Bezpieczeństwa CBB  wykonawca wykluczony       wykonawca wykluczony
               Szperkowski, Karczewski          oferta odrzucona                    oferta odrzucona  
               ul. Toruńska 145B 
               85-880 Bydgoszcz
 
7              SOLID SECURITY Sp. z o.o.                       64,38                                   64,38
                 ul. Postępu 17
                02-676 Warszawa
                Biuro: ul. Obornicka 229, 60-650 Poznań

8               Międzywojewódzka Spółdzielnia Usługowa    74,29                                   74,29
                 Zakład Pracy Chronionej
                 Plac Piastowski 3
                 85-012 Bydgoszcz
 
9               EKOTRADE Sp. z o.o.                                87,47                                    87,47
                 ul. Melomanów 4
                 00-712 Warszawa
                 Przedstawicielstwo w Bydgoszczy 
                 ul. Fabryczna 11
                85-741 Bydgoszcz
 
10            Agencja Ochrony Osób i Mienia JAG             100,00                                  100,00
                Sp. z o.o. Spółka Komandytowa
                ul. Saperów 184
                85-539 Bydgoszcz


Wacław Kuczma

Galeria Miejska bwa

85-006 Bydgoszcz

ul. Gdańska 20 
 
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamowienia

Zał. nr 1 mapka terenu przynależnego do Galerii

pytania z dnia 02.09.2011 i odpowiedzi do SIWZ III

zał. nr 2 wzór umowy

zał. nr 3 wzór oświadczenia z art 22 ust. 1 ustawy Pzp

zał. nr 4 wzór wykazu usług

zał. nr 5 wzór oświadczenia z art. 24 ustawy Pzp

zał. nr 6 wzór oświadczenia osób fizycznych z art 24 ustawy Pzp

zał. nr 7 wzór formularza oferty

pytania z dnia 31.08.2011r. i odpowiedzi do SIWZ

pytanie z dnia 31.08.2011 i odpowiedzi do SIWZ II

Załączniki